วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 วิ ธีสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์

1. 081-562-1000

2. Line : @smartselectshop

3.www.facebook.com/SmartSelectShop
4. โอนผ่านบัญชี